new video loaded: HD 10th WWC Women's Duilian CHN, Gold

Hd 10th wwc women's duilian chn, gold, form, choreographed, dual, d90, duilian, china, canada, toronto, championships, wushu, world, wwc, 10th, sports.

Hd 10th wwc women's duilian chn, gold

Hd 10th wwc women's duilian chn, gold, form, choreographed, dual, d90, duilian, china, canada, toronto, championships, wushu, world, wwc, 10th, sports.

Hd 10th wwc women's duilian chn, gold, form, choreographed, dual, d90, duilian, china, canada, toronto, championships, wushu, world, wwc, 10th, sports. #0
Hd 10th wwc women's duilian chn, gold, form, choreographed, dual, d90, duilian, china, canada, toronto, championships, wushu, world, wwc, 10th, sports. #1
Hd 10th wwc women's duilian chn, gold, form, choreographed, dual, d90, duilian, china, canada, toronto, championships, wushu, world, wwc, 10th, sports. #2
NEXT