new video loaded: Izzy

Izzy, israel adesanya, walkout, entrance, dance, ufc 243, whittaker vs adesanya, adesanya vs whittaker, adesanya, ufc, robert whittaker, best ufc walkouts, best ufc entrance, adesanya walkout music, stylebender, bt sport, sports.

Izzy

Izzy, israel adesanya, walkout, entrance, dance, ufc 243, whittaker vs adesanya, adesanya vs whittaker, adesanya, ufc, robert whittaker, best ufc walkouts, best ufc entrance, adesanya walkout music, stylebender, bt sport, sports.

Izzy, israel adesanya, walkout, entrance, dance, ufc 243, whittaker vs adesanya, adesanya vs whittaker, adesanya, ufc, robert whittaker, best ufc walkouts, best ufc entrance, adesanya walkout music, stylebender, bt sport, sports. #0
Izzy, israel adesanya, walkout, entrance, dance, ufc 243, whittaker vs adesanya, adesanya vs whittaker, adesanya, ufc, robert whittaker, best ufc walkouts, best ufc entrance, adesanya walkout music, stylebender, bt sport, sports. #1
Izzy, israel adesanya, walkout, entrance, dance, ufc 243, whittaker vs adesanya, adesanya vs whittaker, adesanya, ufc, robert whittaker, best ufc walkouts, best ufc entrance, adesanya walkout music, stylebender, bt sport, sports. #2
NEXT